Abonneren  Inloggen

Tips & Tricks: De route naar duurzaam papier en karton

22 december 2023

Bij PRINTmatters delen we graag kennis. Kennis waarmee je klanten nog beter kunt adviseren, de bedrijfsefficiency kunt verbeteren of om te inspireren. Dit keer deelt IGEPA de route naar duurzaam papier en karton in vier stappen:

Als leverancier in de papier- en kartonindustrie krijgen wij vaak de vraag wat nu de meest milieuvriendelijke kwaliteit binnen het totaalassortiment is. Hoewel papier al een van de meest duurzame gebruiksproducten is, is het goed om hier wat dieper op in te gaan. Zodat iedereen een juiste ‘groene’ keuze kan bepalen.

De keuze voor duurzame grondstoffen is een eerste cruciale stap. Daarnaast is het rele- vant te kijken naar de productsamenstelling en het productieproces. En hoe worden al deze processen getoetst en gewaarborgd.

Stap 1: Kies voor duurzame vezels

De basis voor milieuvriendelijk papier begint bij duurzame vezels. Boscertificering verifieert dat hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De Chain of Custody volgt het gebruik van hout uit deze bossen in de gehele keten, wat de legaliteit en duurzaamheid van de grondstof garandeert. Slechts 10% van de bossen wereldwijd is momenteel gecertificeerd, met PEFC en FSC als belangrijke internationale certificeringssystemen. Recycling is een belangrijke pijler van duurzaamheid.

Door oud papier en karton te hergebruiken besparen we natuurlijke grondstoffen en voorkomen we bergen afval. Papier van gerecyclede vezels is van goede kwaliteit en de printresultaten zijn nagenoeg gelijk aan die van papier van nieuwe vezels. Oud papier verliest echter na 6 of 7 keer hergebruik zijn sterkte omdat de vezels te kort geworden zijn. Daarom is het essentieel om ook verse vezels te blijven gebruiken voor een duurzame papiercyclus.

Stap 2: Een grondige blik op de papiersamenstelling en het productieproces

Het is ook belangrijk om naar de ingrediënten en productieprocessen te kijken. Papier bestaat hoofdzakelijk uit cellulosevezels verkregen uit hout of gerecycled papier, samen met water en eventuele toevoegingen als vulstoffen, pigmenten en bindmiddelen. Ook worden er stoffen in het productieproces gebruikt die niet in het eindproduct komen. Al deze aspecten en hun hoeveelheden worden vermeld in bijvoorbeeld het Paper Profile, een uniform document met belangrijke milieu- informatie. Het Paper Profile omvat ook parameters over emissies naar water en lucht en wordt beschikbaar gesteld door Europa’s meest toonaangevende papier- en karton- producenten.

Stap 3: Ken de ecologische voetafdruk

De papierindustrie zet zich actief in om de CO2-uitstoot per ton papier te verminderen door hernieuwbare bronnen te gebruiken en restafval als energiebron. Bijna 65% is bio-energie, en de industrie heeft haar uitstoot aanzienlijk verminderd door efficiënter energiegebruik. Ook de bevordering van bosgroei in Europa draagt bij aan CO2-opname, en de sector kijkt steeds meer naar niet-CO2-uitstotende energiebronnen zoals waterkracht, windenergie en zonne-energie. Desondanks is CO2-neutraal papier uitdagend vanwege de complexiteit van volledig fossielvrije energie in alle processen. Door de uitstoot van papierproductie te compenseren en zo te investeren in klimaatprojecten wordt wel C02-neutraal papier aangeboden waarmee eindklanten hun eigen ecologische voetafdruk kunnen verlagen.

In het Paper Profile worden de CO2-emissies aangegeven. Deze zijn berekend op basis van fossiele brandstoffen die zowel in de papierfabriek ter plaatse als in de pulpfabriek (geïntegreerd of extern) worden gebruikt voor de opwekking van warmte en elektriciteit.

Stap 4: Garantie door milieumanagementsystemen en keurmerken

Om de procesprestaties te monitoren en te verbeteren kunnen producenten kiezen voor milieumanagementsystemen als de ISO 14001-norm en/of het Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Beide worden gegarandeerd en gereguleerd door de Europese Unie en hebben betrekking op organisatorische procedures, inkoop, productontwikkeling, productie en distributie. Daarnaast kunnen producenten hun papierproducten laten meten op milieuprestaties. De keurmerken die voldoen aan de hoogste milieunormen en garant staan voor lage luchtemissies, geen elementair chloor gebruiken, een minimaal energieverbruik hebben, beperkt gebruikmaken van chemicaliën, en gerecyclede of duurzaam beheerde nieuwe vezels gebruiken, zijn het internationale EU Ecolabel, Der Duitse Blaue Engel-label en het Scandinavische Nordic Swan label.

Als IGEPA kiezen wij voor producten van leveranciers die zich inzetten voor verantwoord bosbeheer en zich ook inspannen om hun ecologische voetafdruk voortdurend te minimaliseren. Daarnaast zijn papier en karton een van de meest authentieke en duurzame producten die vervaardigd zijn uit hernieuwbare bronnen en biologisch afbreek- baar zijn. Productiebossen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de atmosfeer en bovendien blijft de koolstof opgeslagen in de gehele levensduur van papier en karton.

Bronnen: www.upmpaper.com, https://www.holmen.com, https://paperprofile.com.