Abonneren  Inloggen

5 tips: Betrek medewerkers bij het milieubeleid

5 juli 2023

Je streeft naar een duurzaam productieproces en hebt een milieumanagementsysteem (ISO 14001). Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers enthousiast worden over het duurzaamheidsbeleid? En dat zoveel mogelijk werknemers meedoen? Want als je jouw milieu-impact wilt verlagen, is het belangrijk dat het personeel bijdraagt. Diede Kolff, adviseur bij Dienstencentrum, geeft 5 tips om je medewerkers te betrekken bij het milieubeleid van jouw onderneming.

1: Laat medewerkers met ideeën komen

Betrek het personeel bij het bedenken van plannen. De beste ideeën komen vaak van de werkvloer. Bovendien voelen medewerkers zich hierdoor serieus genomen en zullen ze zich meer verbonden voelen met de organisatie. Veel medewerkers vinden het belangrijk dat hun werk bijdraagt aan een betere wereld. Natuurlijk vinden zij hun loonstrookje belangrijk, maar maatschappelijke vraagstukken vinden zij ook van belang.

2: Communicatie is key

Interne communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven en het intranet spelen een belangrijke rol. Maak doelstellingen en werkinstructies ook visueel, dat werkt altijd goed. Maar wat echt met kop en schouders bovenaan staat, zijn persoonlijke verhalen van medewerkers. Een enthousiaste van collega krijgt soms meer voor elkaar dan de directie. Bied ambassadeurs de kans hun verhaal en enthousiasme te delen. Zo breng je het gesprek op gang en wek je interesse.

3: Geef inzicht

Om de noodzaak van verduurzamen aan te tonen is informatie delen belangrijk. Organiseer een bijeenkomst of workshop. Vertel wat duurzaamheid inhoudt en maak van iedere medewerker een duurzaamheidsexpert. Ook is het verstandig om zelf inzicht te krijgen in processen. Monitor bijvoorbeeld het energiegebruik, zodat je weet waar je kunt besparen. En deel dit inzicht. Dan weten medewerkers waarom ze bepaalde dingen beter wel of niet kunnen doen.

4: Toon de voordelen

Waarom maakt de organisatie werk van duurzaamheid? Wat levert het op? En wat zijn de voordelen voor medewerkers? Hiermee moedig je medewerkers nog meer aan om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Je kunt zelfs nog een stap verder gaan door bonussen afhankelijk te maken van het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

5: Geef het goede voorbeeld

Misschien wel de belangrijkste tip. De beste stimulatie voor medewerkers is dat ze zien dat het management het milieubeleid oprecht ondersteunt en actief meedoet.

Diede Kolff is adviseur bij Dienstencentrum (d.kolff@dienstencentrum.com)

Veranderen kost energie, laat medewerkers daarom zien wat de verandering betekent en betrek hen erbij. Nodig ze uit om het gewoon te dóen. Dan komen ze erachter wat de verandering oplevert en zal het enthousiasme toenemen. Een kwestie van volhouden.