Abonneren  Inloggen

Sign-cao 2022 vastgesteld

17 december 2021

De nieuwe Sign-cao is vastgesteld en gaat in per 1 januari 2022. Met het akkoord van de VSBN (Verenigde Signbedrijven Nederland) en vakbond LBV (Landelijke Belangen Vereniging) is de cao tijdig tot stand gekomen en officieel geregistreerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Sign-cao zal gelden voor een periode van 11 maanden, dus tot en met 30 november 2022.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VSBN op 17 november konden alle signbedrijven die lid zijn zich uitspreken over de inhoud en gaven zij hun goedkeuring. Een week later stemden ook de leden (werknemers van signbedrijven) van vakbond LBV in. Nu de Sign-cao is ondertekend door de voorzitter en secretaris van beide organisaties, blijft ook in 2022 vrijstelling van de Grafimedia-cao mogelijk voor signbedrijven.

Weinig veranderd

Inhoudelijk is er weinig veranderd in de nieuwe cao ten opzichte van de vorige editie; de belangrijkste aanpassing is het stijgen van de lonen in de loontabellen voor de functiegroepen 2 tot en met 9 met 2%. Tevens zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in verband met de stijging van de wettelijk minimumlonen per 1 januari 2022.

De volledige Sign-cao 2022 is via onderstaande button te lezen en downloaden

Bekijk de Sign-cao 2022

Bron: VSBN