Abonneren  Inloggen

KVGO-onderzoek: fusie PostNL en Sandd niet nodig

11 juli 2019

Het KVGO komt, samen met partijen in het Gezamenlijk Overleg Stakeholders Post- en Pakkettenmarkt (GOSP), met een doorgerekend alternatief, waaruit blijkt dat de door de politiek voorgenomen fusie van PostNL en Sandd niet nodig is. Daarmee voert de grafische brancheorganisatie de druk op de politiek verder op om van de postfusie af te zien. 

Het KVGO meldt in een persbericht: 'De voorgenomen fusie had als doel de Universele Postdienst (UPD) in de toekomst houdbaar en betaalbaar te laten zijn. Het gepresenteerde alternatief laat zien dat een fusie niet nodig is om hetzelfde doel te bereiken. Daarmee wordt voorkomen dat op de postmarkt een monopolist ontstaat, waardoor tarieven zullen stijgen en kortingen verdwijnen. Veel van onze leden zullen hierdoor geraakt worden.' 

In het voorjaar nam het KVGO mede het initiatief tot de oprichting van het Gezamenlijk Overleg Stakeholders Post- en Pakkettenmarkt (GOSP). Het GOSP gaf "SEO economisch onderzoek", gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, opdracht uit te zoeken welke alternatieven er zijn voor de voorgenomen fusie en het beste alternatief zo goed mogelijk door te rekenen. Het KVGO-persbericht meldt: 'Het SEO concludeert in zijn rapport dat er inderdaad andere mogelijkheden zijn voor het betaalbaar en in stand houden van de UPD, waarvan het beste alternatief, een generieke heffing op alle geadresseerde post, een beter alternatief blijkt dan de voorgenomen fusie zelf.'

Rapport aangeboden aan Autoriteit Consument & Markt
Het rapport is vandaag aangeboden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en tevens toegestuurd naar alle media, alle politieke partijen en het betrokken ministerie. Ook belangenorganisaties als de Consumentenbond hebben de rapportage toegestuurd gekregen.

Generieke heffing stelt toekomst UPD veilig
Het persbericht meldt verder: 'De wettelijke UPD (kort gezegd nodig om brievenpost en de verzending van kleine pakketten voor particulieren en MKB op basis van een 5-daagse bezorging mogelijk te maken) wordt uitgevoerd door PostNL. Met een generieke heffing op alle geadresseerde post, dus ook zakelijke post, betaalt het bedrijfsleven mee aan de UPD, ook al valt het grootste deel van de zakelijke poststukken buiten de UPD. Het rapport spreekt over een heffing van 1 cent in 2022 tot 9 cent in 2025. Zonder deze heffing blijkt de volumedaling in 2025 te leiden tot extra kosten van 77 cent per geadresseerd poststuk in de UPD. Met de generieke heffing kan de toekomst van de UPD dus veilig worden gesteld en een kostenstijging voor de consumentenpost en zakelijke post worden beperkt.'

Veel onrust rond fusie - Politieke powerplay?
Het KVGO concludeert in haar persbericht dat door dit alternatief voor behoud en betaalbaarheid van de UPD het argument vervalt om tot de voorgenomen fusie van PostNL en Sandd over te gaan. Een fusie die de ACM overigens ook nog niet heeft goedgekeurd en waarover PRINTmatters na een belronde onder betrokken partijen in juni deze kritische analyse publiceerde. Een fusie ook, die de overheid - blijkens uitlatingen in 2018 van staatssecretaris Mona Keijzer - er tot nu toe door lijkt te willen drukken, zelfs wanneer de ACM deze definitief zou afkeuren. 

Na uitstel ACM voert KVGO druk op politiek verder op
Met haar alternatief - een generieke heffing op alle geadresseerde post - voert het KVGO de druk op de politiek verder op: de UPD kan hierdoor dus voortbestaan en voorkomt een monopolist op de postmarkt, aldus de brancheorganisatie voor grafische ondernemingen. 'Zowel de belastingbetaler als de zakelijke postverzender is hiermee gebaat, omdat zonder deze voorgestelde extra heffing de prijzen binnen vijf jaar de pan uit rijzen', zo besluit het KVGO in het persbericht.